Annan kappa - betydlig kortare från stången

 
 

Gardinkappa

 

Kan det här fungera till iPad'en?

 

RSS 2.0